Mosnäppa – (Calidris temminckii) – Temminck’s Stint

Den lilla mosnäppan ses på flyttningen både på vår och höst. Den är en ganska vanlig vadare på olika sträcklokaler längs våra kuster, om än inte alltid så lätt att få se. Den är en av de allra minsta vadarna vi kan se i vårt land.

Bilderna är tagna på Öland.

Senast uppdaterad 2022-08-22.

    Mer om: