Pilfink – (Passer montanus) – Tree Sparrow

Pilfinken är liksom gråsparven ganska allmänt känd. Många förväxlar dock pilfinken med gråsparven alltsomoftast. Liksom gråsparven är pilfinken ganska fint tecknad om man tar sig en noggrannare titt. Den håller sig till människan och bebyggelse och häckar mestadels i olika håligheter, ibland även holkar.

Dessa bilder är från Uppland och Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: