Ugglor – spettar

Bilder på ugglor, hackspettar, biätare, kungsfiskare strömstare mm:

Bilder på ugglor:

Lappuggla

Hökuggla

Slaguggla

Sparvuggla

Bilder på biätare och kungsfiskare m fl:

Biätare

Kungsfiskare

Strömstare

Bilder på hackspettar:

Större hackspett

Mindre hackspett

Mellanspett