Amiralfjäril – (Vanessa atalanta) – Admiral Butterfly

För de flesta som är naturintresserade är det alltid trevligt att få se en amiralfjäril. De dyker oftast upp på sensommaren. En stor och vacker sk praktfjäril.

Bilderna är tagna i Uppland och på Öland.

Senast uppdaterad 2024-01-19.

Tåtelsmygare

Citronfjäril

Blåvinge

Mindre guldvinge

Silverstreckad pärlemorfjäril

Amiralfjäril

Påfågelöga

Nässelfjäril