Hedblåvinge – (Plebejus idas) Idas Blue

Den lilla hedblåvingen är relativt vanligt förekommande och finns i stort sett i hela landet. De är vackra både på översidan och undersidan av vingarna. Den trivs i öppna kala marker.

Bilderna är från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.


Ljungblåvinge – (Plebejus argus) Silver-studded Blue

Ljungblåvingen finns relativt allmänt i ungefär halva södra delen av Sverige. den är ofta svår att skilja från hedblåvingen. Trivs i öppna och magra, kala marker. är relativt vanligt förekommande och finns i stort sett i hela landet.

Bilderna är från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.