Ljungblåvinge – (Plebejus argus) – Silver-studded Blue

Ljungblåvingen finns relativt allmänt i ungefär halva södra delen av Sverige. den är ofta svår att skilja från hedblåvingen. Trivs i öppna och magra, kala marker. är relativt vanligt förekommande och finns i stort sett i hela landet.

Bilderna är från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.


Hedblåvinge – (Plebejus idas) – Idas Blue

Den lilla hedblåvingen är relativt vanligt förekommande och finns i stort sett i hela landet. De är vackra både på översidan och undersidan av vingarna. Den trivs i öppna kala marker.

Bilderna är från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

Tåtelsmygare

Citronfjäril

Blåvinge

Mindre guldvinge

Silverstreckad pärlemorfjäril

Amiralfjäril

Påfågelöga

Nässelfjäril