Guldvinge

  

Några favoriter

Mindre guldvinge

Mindre guldvinge

Hedblåvinge

Hedblåvinge

Citronfjäril - (Gonepteryx rhamni) Birmstone

Citronfjärilen brukar vara den första fjärilen man kan se på våren. De övervintrar som utveccklade fjärilar. Alltid lika kul och välkomnande att se den då. ... .....

Bilderna är främst från Uppland.

Citronfjäril Citronfjäril Citronfjäril Citronfjäril

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.